Praktisk info

Indkøring

I barnets indkøringsperiode er det vigtigt for os, at I som forældre er trykke og har tillid til os, derfor vægter vi den daglige kommunikation meget højt

Det, at I forældrene har tillid til os og er trykke når I afleverer barnet, kan barnet aflæse og fornemme, og det kan have en stor betydning for barnets tryghed og trivsel.

Vi anbefaler en indkøring på 1-2 ugers varighed. På det første møde laves en plan over barnets indkøring.

Det første møde

Til den første møde afsætter vi altid én person, som regel barnets kontakt pædagog, og god tid. Her kan forældrene være nysgerrige og stille spørgsmål om vores praksis, og pædagogerne kan være nysgerrige på barnets vaner og daglige rytme, sådan at pædagogen kan danne et billede og gøre sig nogle overvejelser i forhold til barnets indkøring og modtagelse.

Vi vil også drøfte vores forventningerne til hinanden (institution-forældrene/ forældrene-institution).

Skemaer og huskeliste

I bedes udfylde skemaerne "Den god overgang fra hjem til institution" og "Hvad kan jeg lide?", så personalet har skrevne informationer om barnet allerede første dag.
Begge skema sendes med i velkomstbrevet.

Til den første møde vil I modtage en huskeliste med, hvad jeres børn skal have første dag i vuggestuen.

Info folder

Overgang til børnehave

Når barnet er 2,10 år begynder vi at forberede barnet og familien på skiftet fra vuggestue til børnehave.

Dette gøres via mundtlig information til forældrene omkring dato for skiftet, så i forældre kan støtte op om forløbet.

Da vi i vores daglige pædagogiske arbejde altid tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets behøve, så kan vi i særlige tilfælde aftale med forældrene at barnet blive i vuggestuen. Det vil altid være de pædagogiske overvejelser for at modne barnet og gøre det parat til børnehaven, der er grundet til dette beslutning.

Barnet vil modtage et velkomst brev fra børnehaven og selve indkøringen vil personalet i vuggestuen stå for.

Det sker på følgende måde, at barnet med en voksen fra vuggestuen kommer på besøg på den stue i børnehaven, som barnet skal gå på om formiddagen. Her prøver de at være med til at spise formiddagsmad og deltage i aktiviteter, dernæst vil barnet være med til at spise frokost.

Efter ca. 14 dage er barnet nu blevet et børnehavebarn.

Hygiejne og forebyggelse af sygdomKontakt os

Præstegårdsvej 19a
3080 Tikøb

 

Telefon
Vuggestuen: 49 28 11 78
Børnehave: 49 28 11 80

 

Åbningstider
Mandag-torsdag fra kl. 06.30-17.00
Fredag fra kl. 06.30-16.00

 

Lederen
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk