Indkøring i vuggestuen

Det, at I forældrene har tillid til os og er trykke når I afleverer barnet, kan barnet aflæse og fornemme, og det kan have en stor betydning for barnets tryghed og trivsel.

Vi anbefaler en indkøring på 1-2 ugers varighed. På det første møde laves en plan over barnets indkøring.

Til den første møde afsætter vi altid én person, som regel barnets kontakt pædagog, og god tid. Her kan forældrene være nysgerrige og stille spørgsmål om vores praksis, og pædagogerne kan være nysgerrige på barnets vaner og daglige rytme, sådan at pædagogen kan danne et billede og gøre sig nogle overvejelser i forhold til barnets indkøring og modtagelse.

Vi vil også drøfte vores forventningerne til hinanden (institution-forældrene/forældrene-institution).

I bedes udfylde skemaerne "Den god overgang fra hjem til institution" og "Hvad kan jeg lide?", så personalet har skrevne informationer om barnet allerede første dag. Begge skemaer sendes med i velkomstbrevet.

Den god overgang fra hjem til institution

Til det første møde vil I modtage en huskeliste med, hvad jeres børn skal have første dag i vuggestuen.