Årshjul for vuggestuen

Årshjulet danner grundlag for de temaer og aktiviteter, vi laver med børnene i løbet af et år.

Årshjulet planlægges efter de seks læreplanstemaer, årstider og traditioner.

Årshjul for vuggestuen

Mere om læreplanstemaer