Vuggestuen

Vi er en lille og trygt stue med plads til max. 10 børn.

Vores dagligdag

Hver enkelt barn er unik individ med unik behov.

 

 

Sådan kan dit barns dagligdag i vuggestuen se ud, men vi tager altid udgangspunkt i det enkeltes barn behov.

kl. 6.30 vuggestuen åbner.

kl. 6.30-8.00 vi servere mad på Blæksprutte stuen.

kl. 7.00-9.00 aktiviteter på stuen.

kl. 9.00-9.30 vi serverer lidt mad og holder morgensamling.

kl. 9.30-11.00 planlagte pædagogiske aktiviteter ude som inde. Nogle små børn har brug for formiddagslur og de bliver   puttet efterbehov.

kl. 11.00-12.00 vi serverer frokost

kl. 12.00-14.00 børn som sover bliver puttet og dem som ikke sover går på legepladsen.

kl. 14.00-15.00 børnene vågner og der serveres eftermiddagsmad.

kl. 15.00-16.00 planlagte pædagogiske aktiviteter

kl. 16.00-17.00 går vuggestuen og børnehaven sammen for at lukke.

kl. 17.00 farvel og på gensyn (fredag kl.16.30).

Årshjul for vuggestuen

Årshjulet danner grundlag for de temaer og aktiviteter, vi laver med børnene i løbet af et år.

Årshjulet planlægges efter de seks læreplanstemaer, årstider og traditioner.

Årshjul for vuggestuen

Mere om læreplanstemaer

 

Indkøring i vuggestuen

I barnets indkøringsperiode er det vigtigt for os, at I som forældre er trykke og har tillid til os, derfor vægter vi den daglige kommunikation meget højt

Det, at I forældrene har tillid til os og er trykke når I afleverer barnet, kan barnet aflæse og fornemme, og det kan have en stor betydning for barnets tryghed og trivsel.

Vi anbefaler en indkøring på 1-2 ugers varighed. På det første møde laves en plan over barnets indkøring.

Det første møde

Til den første møde afsætter vi altid én person, som regel barnets kontakt pædagog, og god tid. Her kan forældrene være nysgerrige og stille spørgsmål om vores praksis, og pædagogerne kan være nysgerrige på barnets vaner og daglige rytme, sådan at pædagogen kan danne et billede og gøre sig nogle overvejelser i forhold til barnets indkøring og modtagelse.

Vi vil også drøfte vores forventningerne til hinanden (institution-forældrene/ forældrene-institution).

Skemaer og huskeliste

I bedes udfylde skemaerne "Den god overgang fra hjem til institution" og "Hvad kan jeg lide?", så personalet har skrevne informationer om barnet allerede første dag.
Begge skema sendes med i velkomstbrevet.

Til den første møde vil I modtage en huskeliste med, hvad jeres børn skal have første dag i vuggestuen.

Overgang til børnehave

Når barnet er 2,10 år begynder vi at forberede barnet og familien på skiftet fra vuggestue til børnehave.

Dette gøres via mundtlig information til forældrene omkring dato for skiftet, så i forældre kan støtte op om forløbet.

Da vi i vores daglige pædagogiske arbejde altid tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets behøve, så kan vi i særlige tilfælde aftale med forældrene at barnet blive i vuggestuen. Det vil altid være de pædagogiske overvejelser for at modne barnet og gøre det parat til børnehaven, der er grundet til dette beslutning.

Barnet vil modtage et velkomst brev fra børnehaven og selve indkøringen vil personalet i vuggestuen stå for.

Det sker på følgende måde, at barnet med en voksen fra vuggestuen kommer på besøg på den stue i børnehaven, som barnet skal gå på om formiddagen. Her prøver de at være med til at spise formiddagsmad og deltage i aktiviteter, dernæst vil barnet være med til at spise frokost.

Efter ca. 14 dage er barnet nu blevet et børnehavebarn.

Hygiejne og forebyggelse af sygdom

Tabulex - Digitale kommunikation med Tikøb Dagtilbud

Du kan give besked om legeaftaler, fridage, tilladelser med videre på Tabulex. Log på via hjemmesiden borneweb.dk

Mere om hvordan du bruger og logger på Tabulex

Sådan arbejder vi

Vi tilrettelægger vores daglig pædagogiskarbejde med udgangspunkt i de seks læreplans tema.

Mere om de seks læreplanstemaer

Fødselsdage i vuggestuen

Et barns fødselsdag er en vigtig begivenhed, som vi i vuggestuen gerne vil være med til at fejre.

Vi fejrer barnets fødselsdagen i vuggestuen, da det kan være besværlig og kompliceret for os, at komme til fødselsdag i barnets hjem.

Fødselsdag i vuggestuen markerer vi ved at dække et fint fødselsdagsbord med dug, flag, fødselsdagstog og barnet får en fin fødselsdagskrone. Vi synger fødselsdagssange og hygger os sammen.

Vi opfordrer til, at forældre medbringer lidt spiseligt som barnet kan dele ud, i som forældre bestemmer hvad det skal være fx boller, frugte, dadelkugler eller andet. Sukker og søde sager bedes I begrænse, da det ikke er godt for børn med for meget sukker og vi mener, at børn sagtens kan hygge sig uden.

Madplan

Vi får leveret varm frokost tre gang om ugen samt lækre hjemmebagt brød for både børnehave- og vuggestue børn. Andre to dage er der smørbrød.

Vi vil gerne tilbyde dit barn en varieret, smagfuld kost produceret af gode og sunde råvare. Derfor har vi indgået en samarbejdsaftale med Vuggestuen og Børnehaven Nyrup, da vi ikke selv har produktions køkken i huset.

Dagens måltid vil blive oplyst på tavlen ved døren til stuen. 

Vores forældrebestyrelse har ansøgt om etablering af et produktion køkken for Tikøb Dagtilbud og Skole - beliggende i skolens nuværende kantine.

Find flere informationer i vores Kostpolitik

Kontakt os

Præstegårdsvej 19a
3080 Tikøb

 

Telefon
Vuggestuen: 49 28 11 78
Børnehave: 49 28 11 80

 

Åbningstider
Mandag-torsdag fra kl. 06.30-17.00
Fredag fra kl. 06.30-16.00

 

Afdelingslederen

Karin Starberg 
Telefon: 25 31 11 84
Mail: kar08@helsingor.dk