En forudsætning for barnets trivsel er, at basale fysiske og psykiske behov er dækkede i hverdagen.

Vi arbejder aktivt på at være nærværende, omsorgsfulde og kærlige, så barnet hos os knytter sig til voksne og opbygger tillid. Tillid skaber mulighed for at danne sociale relationer og venskaber med andre, som giver barnet et sundt selvværd. Det er noget, vi vægter højt.

Mere om trivsel og mobning

Nysgerrighed, kreativitet og udforskning er vigtige ingredienser for at lære barnet om verden. Læring sker i høj grad i samspil med andre mennesker, og derfor er det vigtigt for os at være rollemodeller for børnene, samt lære dem at være rollemodeller for hinanden på tværs af alder. For at sikre livslang læring arbejder vi derfor med de tre miljøer:

  • Pædagogiske aktiviteter
  • Rutiner
  • Børnekultur og leg

Tydelig struktur og tydelige voksne danner rammen for vores rolle i barnets liv hos os. Vi skaber nære relationer med både barnet og forældrene, og vi arbejder aktivt på at formidle viden ud til barnet på en sjov og kreativ måde. Vi arbejder samtidig i grupper, så hvert enkelt barn bliver set og hørt. Det sker på tværs af alder, så børnene kan lære af hinanden.

Hos os er forældrene den vigtigste samarbejdspartner, når vi taler om barnets trivsel. Vi vil gerne danne et partnerskab med forældrene, så vi sammen kan sørge for, at barnet trives og udvikles.

Vi arbejder samtidig sammen på tværs af afdelingerne, da et barn typisk når at stifte bekendtskab med både vuggestue, børnehave, skole, SFO og Klub. Et godt samarbejde imellem afdelingerne er med til at sikre, at der er nogle trygge og genkendelige voksne i barnets overgange mellem de forskellige institutioner.

Mere om forældresamarbejde

For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer i vores arbejdsliv. Vi kalder dem for vores grundværdier:

  • Tydelighed
  • Relationer
  • Nysgerrighed
  • Glæde

(T)ydelighed, (R)elationer, n(Y)sgerrighed og (G)læde = TRYG.