Styrket læreplan

Vi tilrettelægger vores daglig pædagogiskarbejde med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.