DGI, en aktiv hverdag

For børnehaven har vi organiseret os sådan, at børnene bliver tilbudt bevægelsesrum på bestemte tider:

15 min. spontan bevægelse i huset.

15 min. pædagogisk planlagt bevægelse på stuen.

30 min. pædagogisk planlagt bevægelse på legepladsen.

15 min. spontan bevægelse på stuerne.

Om mandagen har vi hallen, som vi benytter 1,5 time.

Vores bevægelsesaktiviteter spænder over alt fra dans til sanglege til tempofyldte lege med bl.a. intervaltræning, kontaktlege og fangelege.

Vi skal re-certificeres en gang om året, hvor DGI kommer og ser om vi lever op til de krav, der skal til for at kunne kalde sig en DGI-institution. Skolen og daginstitutionen er tilmeldt et fælles forløb med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger for at blive DGI-certificeret.