Pædagogik

Vi tilrettelægger vores daglig pædagogiskarbejde med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

Til at hjælpe os med at holde retningen i dagligdagen, arbejder vi ud fra værdier, som definerer den måde vi arbejder på og opnår vores resultat.

Læs mere