Tydelig rollemodel

Tydelig struktur og tydelige voksne danner rammen for vores rolle i barnets liv hos os. Vi skaber nære relationer med både barnet og forældrene, og vi arbejder aktivt på at formidle viden ud til barnet på en sjov og kreativ måde. Vi arbejder samtidig i grupper, så hvert enkelt barn bliver set og hørt. Det sker på tværs af alder, så børnene kan lære af hinanden.