Trivsel

En forudsætning for barnets trivsel er, at basale fysiske og psykiske behov er dækkede i hverdagen. Vi arbejder aktivt på at være nærværende, omsorgsfulde og kærlige, så barnet hos os knytter sig til voksne og opbygger tillid. Tillid skaber mulighed for at danne sociale relationer og venskaber med andre, som giver barnet et sundt selvværd - Det er noget, vi vægter højt.