Samarbejde

Hos os er forældrene den vigtigste samarbejdspartner, når vi taler om barnets trivsel. Vi vil gerne danne et partnerskab med forældrene, så vi sammen kan sørge for, at barnet trives og udvikles. Vi arbejder samtidig sammen på tværs af afdelingerne, da et barn typisk når at stifte bekendtskab med både vuggestue, børnehave, skole, SFO og Klub. Et godt samarbejde imellem afdelingerne er med til at sikre, at der er nogle trygge og genkendelige voksne i barnets overgange mellem de forskellige institutioner.