Livslang læring

Nysgerrighed, kreativitet og udforskning er vigtige ingredienser for at lære barnet om verden. Læring sker i høj grad i samspil med andre mennesker, og derfor er det vigtigt for os at være rollemodeller for børnene, samt lære dem at være rollemodeller for hinanden på tværs af alder. For at sikre livslang læring arbejder vi derfor med de tre miljøer ”pædagogiske aktiviteter”, ”rutiner” og ”børnekultur og leg”.