Delmål for vuggestuebarnet

  • Kan pludre, afprøve og tilegne sig nye lyde og ord.

  • Kan enkelte ord, som betegner genstande. 

  • Udvider sit ordforråd og skaber sammenhæng mellem ordene.

  • Forstår korte beskeder og agerer ud fra det.

  • Er nysgerrig og spørger ind for benævnelse af det enkelte genstande og selv gentager ord.

  • Danner sammenhæng og kendskab til forskellige overbegreber, fx bil bliver brugt i sammenhæng med forskellige køretøjer på 4 hjul.

  • Kan sige små korte sætninger (2-,3-ords sætninger).

  • Kan bruge forholdsord som op-ned-frem-tilbage m.m.