Delmål for børnehavebarnet

  • Udvikler sprog og dermed fremmer evnen til, at skabe kontakt og kommunikere med andre.

  • Deltager og tager selv initiativ til dialog med andre børn og voksne.

  • Fortæller historier om egne oplevelser.

  • Udvikler ordforråd og derved mulighed for, at gøre sig forståelig i hverdagen fx i konfliktsituationer- kan forhandle i konflikt situationer.

  • Er nysgerrig og eksperimenterende i forhold til tegn og symboler – skriftsprog, og har lyst til at pjatte med sprog.

  • Har forståelse for- og bruger kropssprog hensigtsmæssigt.

  • Har kendskab til sammensatte ord, kan bruge forholdsord som op-ned-frem-tilbage m.m., især før-skolegruppen.

  • Kan skelne lyde fra hinanden fx i rim.