Sproglige kompetencer

Sprog er en vigtig faktor, når sammenspilet opstår. Sproget er en vigtig del af legen og sproget har en stor betydning for udviklingen af forståelse af si

Overordnede mål

Sprog er en vigtig faktor, når sammenspil mellem barn/barn og barn/voksen opstår. Sproget en vigtig del af legen og vores dagligdag, ligesom den har betydning for udviklingen af forståelse af sig selv i forhold til omverdenen, samt forståelsen af sine medmennesker.

 • At alle børn har et alderssvarende ordforråd, udtale og kendskab til skriftsprog.
 • At alle børn kan sætte ord på deres tanker, meninger, oplevelser og følelser.
 • At alle børnene kan genfortælle en lille oplevelse, historie eller fortælling.

 

Delmål for vuggestuebarnet

 • Kan pludre, afprøve og tilegne sig nye lyde og ord.

 • Kan enkelte ord, som betegner genstande. 

 • Udvider sit ordforråd og skaber sammenhæng mellem ordene.

 • Forstår korte beskeder og agerer ud fra det.

 • Er nysgerrig og spørger ind for benævnelse af det enkelte genstande og selv gentager ord.

 • Danner sammenhæng og kendskab til forskellige overbegreber, fx bil bliver brugt i sammenhæng med forskellige køretøjer på 4 hjul.

 • Kan sige små korte sætninger (2-,3-ords sætninger).

 • Kan bruge forholdsord som op-ned-frem-tilbage m.m.

Delmål for børnehavebarnet

 • Udvikler sprog og dermed fremmer evnen til, at skabe kontakt og kommunikere med andre.

 • Deltager og tager selv initiativ til dialog med andre børn og voksne.

 • Fortæller historier om egne oplevelser.

 • Udvikler ordforråd og derved mulighed for, at gøre sig forståelig i hverdagen fx i konfliktsituationer- kan forhandle i konflikt situationer.

 • Er nysgerrig og eksperimenterende i forhold til tegn og symboler – skriftsprog, og har lyst til at pjatte med sprog.

 • Har forståelse for- og bruger kropssprog hensigtsmæssigt.

 • Har kendskab til sammensatte ord, kan bruge forholdsord som op-ned-frem-tilbage m.m., især før-skolegruppen.

 • Kan skelne lyde fra hinanden fx i rim.