Delmål for vuggestuebarnet

  • Kan udtrykke følelser både verbalt og nonverbalt, kan se og forstå sin egen og andres behov.

  • Kan skabe kontakt til andre og etablere gensidige relationer til andre børn og voksne.

  • Kan argumentere, forhandle og samarbejde om fælles mål, fx i legen, begynder at lære legekoder.

  • At vide, hvordan man handler i forskellige situationer.

  • Kan danne kammeratskaber og indgå i venskaber.