Delmål for børnehavebarnet

  • Er i stand til at aflæse andres grænser og kropssprog, og derefter reagere hensigtsmæssigt.

  • Indgår i legen og er en betydningsfuld og uundgåelig aktør i legen.

  • Har tilhørsforhold til en gruppe.

  • Udvikler respekt og ansvar for fællesskabet og fællesskabets ting.

  • Danner venskaber og oplever sig selv som en del af fællesskabet.

  • Bliver i stand til at samarbejde (at lytte, at have øjenkontakt, turtegning) og til at sidesætte egne behov.