Sociale kompetencer

At være i socialt samspil er en væsentlig forudsætning for følelsen af at høre til, og social samspil medfører mange forskellige følelser.

Overordnede mål

At være i socialt samspil er en væsentlig forudsætning for følelsen af at høre til. Det, at være social, medfører mange forskellige følelser, som fx glæde, vrede, lykke og ked af det.  De følelser gennemlever barnet, når det er en del af større og mindre sammenhænge, og disse erfaringer er grundlag for dets videre social liv.

Derfor er det vigtigt at barnet kan:

 • Sætte ord på sine tanker, oplevelser og følelser.
 • Indgå i samspil med andre børn.
 • Danne betydningsfuld relation.
 • Indgå i leg (barnet har legekompetencer / legekoder).
 • At være en god kammerat.

Delmål for vuggestuebarnet

 • Kan udtrykke følelser både verbalt og nonverbalt, kan se og forstå sin egen og andres behov.

 • Kan skabe kontakt til andre og etablere gensidige relationer til andre børn og voksne.

 • Kan argumentere, forhandle og samarbejde om fælles mål, fx i legen, begynder at lære legekoder.

 • At vide, hvordan man handler i forskellige situationer.

 • Kan danne kammeratskaber og indgå i venskaber.

Delmål for børnehavebarnet

 • Er i stand til at aflæse andres grænser og kropssprog, og derefter reagere hensigtsmæssigt.

 • Indgår i legen og er en betydningsfuld og uundgåelig aktør i legen.

 • Har tilhørsforhold til en gruppe.

 • Udvikler respekt og ansvar for fællesskabet og fællesskabets ting.

 • Danner venskaber og oplever sig selv som en del af fællesskabet.

 • Bliver i stand til at samarbejde (at lytte, at have øjenkontakt, turtegning) og til at sidesætte egne behov.