Delmål for vuggestuebarnet

  • Føler glæden ved at opleve og bruge naturen med alle sine sanser på alle fire årstider.

  • Er nysgerrig, undersøgende og stiller spørgsmål til deres oplevelse om natur og natur fænomener.

  • Lærer at passe på naturen.

  • Lærer at kende forskellige materialer og dyr i naturen.

  • At naturen kan kategoriseres i fx størrelser, antal, vægt og form.