Delmål for børnehavebarnet

  • Føle glæden ved at opleve og bruge naturen på alle årstider.

  • Lære at tage hensyn til og passe på naturen.

  • Lære fra jord til bord princippet.

  • Få indsigt i naturens fauna.

  • Få kendskab til, respekt for og førstehåndsoplevelser med naturens dyr, samt indsigt i dyrenes liv.

  • At få kendskab til og bruge forskellige materialer og teknikker i naturen.