Delmål for vuggestuebarnet

  • Er aktiv deltager og medskaber i de forskellige kreative processer vi sætter i gang fx barnet udtrykker sig igennem musik, forskellige rolle/eventyr lege, maling, dans m.m.

  • At barnet er aktiv deltager i de forskellige traditioner og højtider, vi har i huset.

  • Oplever lokalmiljøets særpræg, som fx skole, kirke, idrætsforening, bibliotek, museer m.m.

  • Er aktiv medskaber af ny kultur i huset – oplever forskellige kreative processer og anvender forskellige materialer og elektroniske medier.