Delmål for børnehavebarnet

  • At få indsigt i bevæggrundene for traditionen.

  • Aktiv deltagelse i forberedelser til traditionelle højtider, samt deltagelse i traditionen/højtiden.

  • Er aktiv medskaber af ny kultur i huset – oplever forskellige kreative processer og anvender forskellige materialer og elektroniske medier.

  • Får indblik i andre menneskers kulturelle baggrunde og livsformer.

  • Bruger forskellige udtryksformer fx musik, drama, maling, osv.

  • Oplever lokalmiljøets særpræg, som fx skole, kirke, idrætsforening, bibliotek, muser m.m.