Kulturelle udtryksformer og værdier

Den fællesskabs følelse der er omkring det, at være en del af de gamle og nye danske traditioner, skal institutionen være med til, at indvie børnene i.

Overordnede mål:

Den fællesskabs følelse der er omkring det, at være en del af de gamle og nye danske traditioner, skal institutionen være med til, at indvie børnene i. Lige som børnene skal opleve forventninger og glæde ved institutionens egne traditioner.

At få kendskab til dansk kultur og traditioner.

Delmål for vuggestuebarnet

  • Er aktiv deltager og medskaber i de forskellige kreative processer vi sætter i gang fx barnet udtrykker sig igennem musik, forskellige rolle/eventyr lege, maling, dans m.m.

  • At barnet er aktiv deltager i de forskellige traditioner og højtider, vi har i huset.

  • Oplever lokalmiljøets særpræg, som fx skole, kirke, idrætsforening, bibliotek, museer m.m.

  • Er aktiv medskaber af ny kultur i huset – oplever forskellige kreative processer og anvender forskellige materialer og elektroniske medier.

Delmål for børnehavebarnet

  • At få indsigt i bevæggrundene for traditionen.

  • Aktiv deltagelse i forberedelser til traditionelle højtider, samt deltagelse i traditionen/højtiden.

  • Er aktiv medskaber af ny kultur i huset – oplever forskellige kreative processer og anvender forskellige materialer og elektroniske medier.

  • Får indblik i andre menneskers kulturelle baggrunde og livsformer.

  • Bruger forskellige udtryksformer fx musik, drama, maling, osv.

  • Oplever lokalmiljøets særpræg, som fx skole, kirke, idrætsforening, bibliotek, muser m.m.