Delmål for vuggestuebarnet

  • Er nysgerrig og eksperimenterende på, hvad kan jeg med min krop.

  • Er grov-motorisk aldersvarende fx kravle, gå, hoppe, trille, tumle rundt, rutsje, gynge, cykle 3-hjuls cykel m.m.

  • Udvikler deres styrker, udholdenhed og bevægelighed med udgangspunkt i deres aktuelle ståsted.

  • Er finmotorisk alderssvarende fx spiser selv med bestik, drikker selv, lege med modeller voks eller dej, m.m.

  • Er aktiv deltager i daglige gøremål samt oprydning.