Delmål for børnehavebarnet

  • Er nysgerrig og eksperimenterende på, hvad kan jeg med min krop - kropbevidsthed.

  • Er finmotorisk alderssvarende fx kan holde på blyant, kan klippe, sætte perler, røre dej m.m.

  • Er grov-motorisk alderssvarende fx hoppe, hinke, gå på line, slå kolbøtte, cykle på 2 hjulet cykel m.m.

  • Er en del af det daglige gøremål fx oprydning, dække bord, orden i garderoben osv.

  • Har kendskab til sund/usund.

  • Har mulighed og er i stand til at lege vilde lege.