Krop og bevægelse

Når børn får styr på egen krop og bliver fortrolig med, hvordan den skal bruges i forskellige fysiske aktiviteter, får børnene overskud til nye udfordring

Overordnede mål

Når børn får styr på egen krop og bliver fortrolig med, hvordan den skal bruges i forskellige fysiske aktiviteter, får børnene overskud til nye udfordringer.

 • Kropsbevidsthed.
 • Glæden ved at være fysisk aktiv.
 • Alderssvarende grov/fin motorik.

Delmål for vuggestuebarnet

 • Er nysgerrig og eksperimenterende på, hvad kan jeg med min krop.

 • Er grov-motorisk aldersvarende fx kravle, gå, hoppe, trille, tumle rundt, rutsje, gynge, cykle 3-hjuls cykel m.m.

 • Udvikler deres styrker, udholdenhed og bevægelighed med udgangspunkt i deres aktuelle ståsted.

 • Er finmotorisk alderssvarende fx spiser selv med bestik, drikker selv, lege med modeller voks eller dej, m.m.

 • Er aktiv deltager i daglige gøremål samt oprydning.

Delmål for børnehavebarnet

 • Er nysgerrig og eksperimenterende på, hvad kan jeg med min krop - kropbevidsthed.

 • Er finmotorisk alderssvarende fx kan holde på blyant, kan klippe, sætte perler, røre dej m.m.

 • Er grov-motorisk alderssvarende fx hoppe, hinke, gå på line, slå kolbøtte, cykle på 2 hjulet cykel m.m.

 • Er en del af det daglige gøremål fx oprydning, dække bord, orden i garderoben osv.

 • Har kendskab til sund/usund.

 • Har mulighed og er i stand til at lege vilde lege.