Delmål for vuggestuebarnet

  • Lære at håndtere egne forskellige følelser.

  • Lære at stå ved og begrunde sin mening og holdning.

  • Lære at aflæse andres følelser og reagerer hensigtsmæssigt derpå.

  • Mærke følelsen af anerkendelse og imødekommenhed fra de voksne og de andre børn.

  • Opleve glæden ved at være en del af fællesskabet.

  • Har lyst til at lære noget nyt – nysgerrighed.

  • Lære at fordybe sig og bruge sin kreativitet og fantasi.

  • Lære at være selvhjulpen.