Sådan arbejder vi

Vi tilrettelægger vores daglig pædagogiskarbejde med udgangspunkt i de 6 læreplans tema.

Alsidig personlig udvikling

For at have det godt med sig selv og sine medmennesker, er det nødvendigt at barnet har selvværd, selvtillid og en positiv selvopfattelse.

Overordnede mål

For at have det godt med sig selv og sine medmennesker, er det nødvendigt at barnet har selvværd, selvtillid og en positiv selvopfattelse.

Dette styrkes og øges i samspillet med de nærværende, omsorgsfulde og anerkendende voksne samt i samspillet og legen med andre børn.

Sociale kompetencer

At være i socialt samspil er en væsentlig forudsætning for følelsen af at høre til, og social samspil medfører mange forskellige følelser.

Overordnede mål

At være i socialt samspil er en væsentlig forudsætning for følelsen af at høre til. Det, at være social, medfører mange forskellige følelser, som f.eks. glæde, vrede, lykke og ked af det.  De følelser gennemlever barnet, når det er en del af større og mindre sammenhænge, og disse erfaringer er grundlag for dets videre social liv.

Derfor er det vigtigt at barnet kan:

 • Sætte ord på sine tanker, oplevelser og følelser.
 • Indgå i samspil med andre børn.
 • Danne betydningsfuld relation.
 • Indgå i leg (barnet har legekompetencer / legekoder).
 • At være en god kammerat.

Sproglige kompetencer

Sprog er en vigtig faktor, når sammenspilet opstår. Sproget er en vigtig del af legen og sproget har en stor betydning for udviklingen af forståelse af si

Overordnede mål

Sprog er en vigtig faktor, når sammenspil mellem barn/barn og barn/voksen opstår. Sproget en vigtig del af legen og vores dagligdag, ligesom den har betydning for udviklingen af forståelse af sig selv i forhold til omverdenen, samt forståelsen af sine medmennesker.

 • At alle børn har et alderssvarende ordforråd, udtale og kendskab til skriftsprog.
 • At alle børn kan sætte ord på deres tanker, meninger, oplevelser og følelser.
 • At alle børnene kan genfortælle en lille oplevelse, historie eller fortælling.

 

Krop og bevægelse

Når børn får styr på egen krop og bliver fortrolig med, hvordan den skal bruges i forskellige fysiske aktiviteter, får børnene overskud til nye udfordring

Overordnede mål

Når børn får styr på egen krop og bliver fortrolig med, hvordan den skal bruges i forskellige fysiske aktiviteter, får børnene overskud til nye udfordringer.

 • Kropsbevidsthed.
 • Glæden ved at være fysisk aktiv.
 • Alderssvarende grov/fin motorik.

Natur og naturfænomener, samt matematiske begreber

At færdes i naturen skærper børnenes sanser og er med til at give følelsen af, at det er noget man holder af og passer på.

Overordnede mål

At færdes i naturen skærper børnenes sanser og er med til at give følelsen af, at det er noget man holder af, samt at naturen er noget, man vil passe på. Der er mange uforudsete forandringer og nye oplevelser, der skal udforskes, uanset årstid.

At alle børn får kendskab og deraf respekt til natur.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Den fællesskabs følelse der er omkring det, at være en del af de gamle og nye danske traditioner, skal institutionen være med til, at indvie børnene i.

Overordnede mål:

Den fællesskabs følelse der er omkring det, at være en del af de gamle og nye danske traditioner, skal institutionen være med til, at indvie børnene i. Lige som børnene skal opleve forventninger og glæde ved institutionens egne traditioner.

At få kendskab til dansk kultur og traditioner.Kontakt os

Præstegårdsvej 19a
3080 Tikøb

 

Telefon
Vuggestuen: 49 28 11 78
Børnehave: 49 28 11 80

 

Åbningstider
Mandag-torsdag fra kl. 06.30-17.00
Fredag fra kl. 06.30-16.00

 

Lederen
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk