DGI - En aktiv hverdag

Tikøb Familiehus er DGI certificeret. Vi tilbyder børnene forskellige former for bevægelse i løbet af dagen.

For børnehaven har vi organiseret os sådan, at børnene bliver tilbudt bevægelsesrum på bestemte tider:

Morgen: 15 min spontan bevægelse i huset.

Til 9-mad: 15 min pædagogisk planlagt bevægelse på stuen.

Efter frokost: 30 min pædagogisk planlagt bevægelse på legepladsen.

Eftermiddag: 15 min spontan bevægelse på stuerne.

Om mandagen har vi hallen, som vi benytter 1,5 time.

Vores bevægelsesaktiviteter spænder over alt fra dans til sanglege til tempofyldte lege med bla. intervaltræning, kontaktlege og fangelege.

Vi skal re-certificeres en gang om året, hvor DGI kommer og ser om vi lever op til de krav, der skal til for at kunne kalde sig en DGI-institution.

Skolen og daginstitutionen er tilmeldt et fælles forløb med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger for at blive DGI-certificeret.

Mere om vores fælles DGI