Tikøb Familiehus er en kommunal institution med børn i alderen 0-14 år, fordelt på tre afdelinger: Vuggestue- og børnehaveafdeling, SFO og fritidsklub.

Vi er et hus i konstant udvikling. Fra 40-børns børnehave har vi udviklet os til et hus med 190 børn fordelt i de tre afdelinger:

  • Vuggestue og børnehave: 45 børn
  • SFO: 85 børn
  • Fritidsklub: 60 børn

 

Husets historie

Tikøb Familiehus blev etableret i 1971 - en tid hvor der var ikke så stor behov for børnepasning, da de fleste mødre var hjemmegående.

Op igennem 70'erne og 80'erne ændrede dette billede sig. Kvinderne kom på arbejdsmarked og der voksede pasningsbehov, især for skolebørn. Huset blev udvidet med en fritidshjemsafdeling indenfor de samme rammer med lidt bedre normering.

I 90'erne var der behov for et samlingssted for de større børn. Der blev etableret et værested på skolen - et betalingsfrit sted, hvor alle kunne komme.

Efterhånden blev børnetallet ved med at stige, og fritidshjemsafdelingen kunne ikke længere være i børnehaven. Det blev derfor besluttet, at fritidshjemmet skulle flytte over i Tikøb Skole kantine. I slutning af 90'erne blev Fælleshuset (nuværende SFO) bygget, og fritidshjem og klub flyttede til de nye lokaler.

I 2010 blev Hangaren indviet som fritidsklubs base.

I August 2015 blev der åbnet en lille vuggestue med plads til maks. 10 børn.

En flot udvikling fra 40 børn i 1970 til 190 børn i dag.

Selvom huset er organiseret i tre afdelinger med tre forskellige målgruppe børn, arbejder vi dagligt tæt sammen og på kryds og tværs både af afdelingerne og personale. Alle børn i Tikøb Familiehus kender alle voksne og de fysiske rammer vi har. Dette er med til at skabe de mange trygge overgang barnet har fra 0-14 år, altså igennem deres barndom.