Forældresamarbejde

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner, derfor er en tillidsfuld og åben dialog med forældrene vigtig for os. Vi har en daglig kontakt med forældrene i afleverings og afhentnings situationer, hvor personalet tilstræber at fortælle de enkelte forældre om, hvordan deres barn har haft det i løbet af dagen, og hvad har barnet lavet. Det er så vigtigt for os, at fortælle både de gode og mindre gode historier for forældrene.

Vi mener at en vigtig forudsætning for det enkelte barns trives i vores dagtilbud er, at forældre og personale samarbejder om at skabe sammenhænge i barnets liv. At der er positiv kontakt mellem forældre og stuens personale. At forældre taler positiv om børnehaven og personale samt viser barnet at de er glade for os og trygge ved at aflevere barnet hos os.

Vi har en meget aktiv forældregruppe, der gerne bakker os op, i de beslutninger vi har truffet, og de bidrager og hjælper også ved forskellige arrangementer som julefest, udstillinger, forældre café m.m.

Læs mere om Forældrebestyrelsen

For at være med til at sikre et godt forældresamarbejde, har vi et par arrangementer i løbet af året, hvor vi opfordre forældrene til at deltage sammen med deres børn.

Vi tilbyder en tre mdr. samtale på et kvarter omkring det enkelte barns trivsel i forbindelse med start i vuggestuen og/eller start i børnehaven. Vi vil også meget gerne vide hvordan I forældre og barnet oplevede starten i dagtilbuddet.

Derudover afholder vi ved barnets sidste år i børnehaven inden skolestart, en halv times samtale, hvor vi bl.a. laver en gennemgang af, hvordan barnet trives, har det socialt, samt den sproglige og motoriske udvikling. I foråret vil der være en forældre/pædagog samtale om overlevering til skolen - den gode overgang. I er altid velkomne til at bede om en ekstra samtale, ligesom vi også kan bede jer om en samtale omkring barnet.

Vi giver jer et opkald, hvis der er problemer eller uheld af den ene eller anden art. I kan læse vores ugebrev på Tabulex og følge os på Facebook.

Log på Tabulex

Følg os på Facebook

Endvidere laver vi, i samarbejde med jer, en sprogtest, når barnet fylder 3 år og i efteråret inden barnet skal starte i skole.

Hvis der er noget I som forældre undrer jer over eller er utilfredse med, så er det vigtigt at I får en snak om det med stuens personale, og hvis ikke det er muligt, så henvend jer til Atija (leder). Hvis der er noget I er rigtige glade for, eller har en god idé, så vil vi selvfølgelig også gerne høre fra jer.