Mandag formiddag (kl. 9.45-11.15)  har vi mulighed for at bruge skolens hal. Vi har børnene opdelt i tre grupper. Gruppe 1 og gruppe 2, som er sammen i hallen hver 14. dag. Gruppe 3 alene i hallen forskudt. Vi har opdelt børnene for at de får mest ud af de aktiviteter, der bliver planlagt og det kan målrettes mere specifikt til deres udviklingstrin.

I hallen har vi mulighed for at bevæge os mere fysisk indendørs og få pulsen op. Vi har også mulighed for at bruge forskellige redskaber. For at børnene for mest ud af at være i hallen, er det vigtigt at de har løst siddende tøj på, som de kan bevæge sig i.

Onsdag og fredag har vi "stue-dage". Her tilbydes forskellige kreative aktiviteter på stuerne samt fri leg. Børnene kan frit bevæge sig mellem stuerne.

Vi arbejder med børnene opdelt i aldersgrupper (årgange) fra September til og med April. De fleste af vores børn fortsætter på matriklen og der med videre på Tikøb Skole, så børnene får et godt kendskab til deres kommende klassekammerater. Vi kan også bedre planlægge og målrette de forskellige pædagogiske aktiviteter.

  • Gruppe 1 (de 3-årige børn) har gruppedag tirsdag i ulige uger
  • Gruppe 2 (de 4-årige børn) har gruppedag tirsdag i lige uger
  • Gruppe 3 (de 5 årige børn/ før skole gruppen) har gruppedag hver torsdag

Vi går i SFO'en  hvor vi laver "skoleopgaver" lidt tal og bogstaver, arbejder med Fri for Mobberi, og laver andre kreative og sociale ting, der passer sig for den aldersgruppe. Der er tilknyttet to pædagoger til denne gruppe.