Praktisk info

Indkøring i børnehaven

Vi vægter en tryg og nærværende start i børnehaven meget højt. Overgang fra vores vuggestue er tilpasset til det enkelte barn og kan vare forskellig afhængig af det enkelte barns behøve.

Vi ved at det har en stor betydning i både barnets, som såvel forældrenes liv, når et barn skal starte et nyt sted. I Helsingør Kommune er der udarbejdet et skema ”den gode overgang”, som skal sikre en så god en overgang for barnet, som muligt fra sted til sted. Dette skema og andre informations papirer tilsender vi den nye familie og opfordrer samtidig til at I som familie, ringer og aftaler et besøg hos os en formiddag.

Da børn er forskellige er det forskelligt hvor lang og blid en indkøring vi anbefaler. Men i alt almindelighed anbefaler vi at barnet og en forældre, kommer og er med på stuen om formiddagen, gerne fra kl. 9.00 og bliver evt. til og med frokost, den første dag. På anden dagen anbefaler vi at barnet er nogen tid hos os alene evt. til og med frokost. Herefter er det rart for barnet at få korte dage som opstart, da det er hårdt med alle de nye indtryk, der er et nyt sted. Vi snakker løbende med jer forældre om, hvilke behov jeres barn har i indkørings perioden.

Forventninger

Det er vigtigt for barnets trivsel, at forældrene og børnehaven kender hinandens forventninger fra starten.

Lige såvel at I som familie har nogle forventninger til os, har vi også nogle forventninger til jer, som gør hverdagen nemmere for os, så vi kan udføre vores egentlige kærneopgave.


Vi forventer at:

At du og dine forældre siger ”goddag” og ”farvel” til en voksen, helst fra sin egen stue.

At personalet bliver informeret, hvis der er andre voksne end forældrene, der henter barnet.

At børnehaven får besked hvis barnet holder fri eller er syg.

At du kommer hverdag senest kl. 9.00, med mindre dine forældre har givet besked om noget andet.

At du har en madpakke og 9’er mad, der er i tråd med Helsingør Kommunes kostpolitik.  (LINK)

At du har tøj der passer den årstid vi er i, med navn i.

At du har skiftetøj, med navn i.

Hvis du bruger ble, så skal du selv medbringe bleer hjemmefra.

At du helst ikke har legetøj med og hvis du har, så er det kun i afleverings situation som "tryghed skabende objekt". Resten af dagen skal legetøj være på din plads.

At I, som forældre, viser barnet at I er glade for børnehaven og trygge ved at aflevere barnet i børnehaven. 

At I aflever en udhvilet og rask barn, der er i stand til at deltage i dagens aktiviteter og lege.

At I fortæller hvis der er noget vi skal være ekstra opmærksom på f.eks. jeres barn har sovet dårligt, død i familien, sygdom, skilsmisse osv.

At I hjælper os med at lære børnene at rydde op efter sig, både på stuen og i garderoben inden I går hjem

Hygiejne og forebyggelse af sygdomme