Gruppe aktiviteter

Vi arbejder med børnene opdelt i aldersgrupper (årgange) fra september til og med april. De fleste af vores børn fortsætter på matriklen og der med videre på Tikøb skole, så børnene får et godt kendskab til deres kommende klassekammerater. Vi kan også bedre planlægge og målrette de forskellige pædagogiske aktiviteter.

Gruppe 1 (de 3-årige børn) har gruppedag tirsdag i ulige uger.

Gruppe 2 (de 4-årige børn) har gruppedag tirsdag i lige uger.

Gruppe 3 (de 5 årige børn/ før skole gruppen) har gruppedag hver torsdag.

Vi går i SFO'en  hvor vi laver "skoleopgaver" lidt tal og bogstaver, arbejder med fri for mobberi, og laver andre kreative og sociale ting, der passer sig for den aldersgruppe. Der er tilknyttet to pædagoger til denne gruppe.