Børnehaven

Børnehaven er fordelt på tre trygge, små stuer med samme gennemgående personale. Her er der plads til leg, bevægelse, kreativitet og nysgerrighed.

 

Vores dagligdag

Sådan kan dit barns dagligdag i børnehaven se ud. 

Morgen

kl. 6.30 børnehaven åbner. 

kl. 6.30-8.00 vi servere morgen mad på Blæksprutte stuen.

kl. 8.00 åbner vi begge stuer.

kl. 7.00-9.00 små aktiviteter fx perler, tegne, spile, puslespil, fri leg, modtager børn. Vi vil gerne have at børnene er her 8.45, så de lige kan nå at falde til på stuen inden vi går i gang med dagen aktiviteter og 9-mad.

Gruppetid

kl. 9.00-9.45  holder vi morgensamling og børnene kan spise et stykke mad fra deres madpakke ("kl. 9-mad"). Vi gennemgår dagens struktur med billeder/piktogrammer og finder ud af hvilken ugedag, dato, måned, årstid vi har lige nu. Vi læser bøger, synger sange og bevæger os. 

kl. 9.45-11.30 går vi i gang med planlagte pædagogiske aktiviteter. Om mandagen har vi mulighed for at bruge hallen og om tirsdagen og torsdagen, deler vi børnene i alderens opdelt grupper, hvor vi igangsætter pædagogiske aktiviteter tilpasset gruppens alder og udviklingstrin. Onsdag og fredag igangsætter vi aktiviteter på kryds og tværs af stuerne, hvor det enkelte barn selv har mulighed for at vælge.

Frokost og legeplads

kl. 11.30-12.15 spiser vi frokost fra egne madpakker på stuerne. Vi serverer mælk og vand. Til frokost læser vi højt for stuen og vi snakker om vejeret og påklædning vi skal have på, når vi skal ud og lege på legepladsen.

kl.12.15-12.45 går vi på wc og tager tøj tilpasset årstid på. De børn der bar brug for at sove bliver puttet på deres egen stue.

kl. 12.45-14.00 går vi på legepladsen. Vi er ude hverdag i alt slags vejr, så det er vigtigt at børnene har tøj med der passer til vejret og årstiden og ekstra skiftetøj på pladsen.

Eftermiddag

kl. 14.00-14.30 går vi ind fra legeplads, tager tøj af, vasker hænder og gør os klar til eftermiddags samling og mad. 

kl.14.30-15.00 holder vi eftermiddags samling og spiser et let måltids mad og evt. rester fra madpakken. Herfra har vi fri leg i huset og børnene kan bevæge sig frit mellem stuerne. Som regel er der små aktiviteter som tegne, puslespil, modellervoks, klippe-klistre m.m.

kl. 15.45-16.00 oprydning på den ene stue og stuerne slås sammen. Vi samler de sidste børn fra vuggestuen og børnehaven sammen og hygger om dem. 

kl. 17.00 farvel og på gensyn (fredag kl.16.30).

Aktiviteter i børnehaven

Brug af skolehallen

Mandag formiddag (kl. 9.45-11.15)  har vi mulighed for at bruge skolens hal. Vi har børnene opdelt i gr. 1 og 2, som er sammen i hallen hver 14. dag. Så er gr. 3 alene i hallen forskudt.

Vi har opdelt børnene for at de får mest ud af de aktiviteter, der bliver planlagt og det kan målrettes mere specifikt til deres udviklingstrin.

I hallen har vi mulighed for at bevæge os mere fysisk indendørs og få pulsen op. Vi har også mulighed for at bruge forskellige redskaber.

For at børnene for mest ud af at være i hallen, er det vigtigt at de har løst siddende tøj på, som de kan bevæge sig i. 

Stue-dage

Onsdag og fredag har vi "stue-dage". Her tilbydes forskellige kreative aktiviteter på stuerne samt fri leg. Børnene kan frit bevæge sig mellem stuerne.

Gruppe aktiviteter

Vi arbejder med børnene opdelt i aldersgrupper (årgange) fra september til og med april. De fleste af vores børn fortsætter på matriklen og der med videre på Tikøb skole, så børnene får et godt kendskab til deres kommende klassekammerater. Vi kan også bedre planlægge og målrette de forskellige pædagogiske aktiviteter.

Gruppe 1 (de 3-årige børn) har gruppedag tirsdag i ulige uger.

Gruppe 2 (de 4-årige børn) har gruppedag tirsdag i lige uger.

Gruppe 3 (de 5 årige børn/ før skole gruppen) har gruppedag hver torsdag.

Vi går i SFO'en  hvor vi laver "skoleopgaver" lidt tal og bogstaver, arbejder med fri for mobberi, og laver andre kreative og sociale ting, der passer sig for den aldersgruppe. Der er tilknyttet to pædagoger til denne gruppe.

 

Årshjul for børnehaven

Årshjulet danner grundlag for de temaer og aktiviteter, vi laver med børnene i løbet af et år.

Årshjulet planlægges efter de seks læreplanstemaer, årstider og traditioner.

Årshjul for børnehaven

Mere om læreplanstemaer

 

Sådan arbejder vi

Vi tilrettelægger vores daglig pædagogiskarbejde med udgangspunkt i de seks læreplans tema.

Mere om de seks læreplanstemaer

Indkøring i børnehaven

Vi vægter en tryg og nærværende start i børnehaven meget højt. Overgang fra vores vuggestue er tilpasset til det enkelte barn og kan vare forskellig afhængig af det enkelte barns behøve.

Vi ved at det har en stor betydning i både barnets, som såvel forældrenes liv, når et barn skal starte et nyt sted. I Helsingør Kommune er der udarbejdet et skema ”den gode overgang”, som skal sikre en så god en overgang for barnet, som muligt fra sted til sted. Dette skema og andre informations papirer tilsender vi den nye familie og opfordrer samtidig til at I som familie, ringer og aftaler et besøg hos os en formiddag.

Da børn er forskellige er det forskelligt hvor lang og blid en indkøring vi anbefaler. Men i alt almindelighed anbefaler vi at barnet og en forældre, kommer og er med på stuen om formiddagen, gerne fra kl. 9.00 og bliver evt. til og med frokost, den første dag. På anden dagen anbefaler vi at barnet er nogen tid hos os alene evt. til og med frokost. Herefter er det rart for barnet at få korte dage som opstart, da det er hårdt med alle de nye indtryk, der er et nyt sted. Vi snakker løbende med jer forældre om, hvilke behov jeres barn har i indkørings perioden.

Overgang til skole

Da de fleste af vores børn fortsætter på Tikøb skole, tillader det os et godt og nært samarbejde. Vi laver små projekter mellem vores før skole gruppe og 0. klasse, udover de obligatoriske besøgsdage.

Overleverings samtaler
I børnehaven laver vi den 5. årige sprogvurdering i løbet af efteråret inden skolestart og holder en samtale med forældrene ang. trivsel, sprog og skolestart.

I løbet af slut vinter/forår holder vi overleveringssamtaler med skolen. Vi arbejder ud fra et fælles dokument i Helsingør Kommune - "den gode overgang". Pædagogerne fra børnehaven laver en udtalelse på hvert barn og udfylder "den god overgang" skemaet. Dette skema udfylder forældrene også.

Derefter mødes forældre, en pædagog fra børnehaven, en pædagog fra SFO'en og 0. klasselederen til en samtale, hvor vi taler om det enkelte barns stærke og mindre stærke sidder, så vi hurtig kan danne et overblik over barnets ressourcer og dermed give det enkelte barn den bedste mulige start i SFO og på skolelivet.

De børn der ikke kommer fra Tikøb Familiehus, bliver også indbudt til en overleverings samtale og de får tilsendt de samme papirer, som forældrene og barnets pædagog skal udfylde inden samtalen.

Selve overgangen
Alle børn der begynder i skolen, inviteres til to besøgsdage inden den endelige start i SFO i maj måned.

Som regel er der et besøg i 0. kl. og et i SFO'en. Begge dage vil 0. klasselederen, en børnehave pædagog og en SFO pædagog deltage. Disse medarbejdere vil være barnets primære kontaktperson i hele opstarte fasen - både i SFO og skole. Gennem de første måneder vil der være et tæt sammenarbejde mellem den nuværende 0. klasse og den nye 0 klasse, hvor vi vil lave ting sammen på tværs.

Vores overordnet mål vil være at børene vil lære hinanden godt at kende og få en så blid en overgang mellem børnehave, SFO og skole, som muligt. Da vi også får børn udefra vil vi målrettet arbejde med gruppens sociale kompetencer. 

Forventninger

Det er vigtigt for barnets trivsel, at forældrene og børnehaven kender hinandens forventninger fra starten.

Lige såvel at I som familie har nogle forventninger til os, har vi også nogle forventninger til jer, som gør hverdagen nemmere for os, så vi kan udføre vores egentlige kærneopgave.

Vi forventer:

 • At du og dine forældre siger ”goddag” og ”farvel” til en voksen, helst fra sin egen stue.

 • At personalet bliver informeret, hvis der er andre voksne end forældrene, der henter barnet.

 • At børnehaven får besked, hvis barnet holder fri eller er syg.

 • At du kommer hverdag senest kl. 9.00, med mindre dine forældre har givet besked om noget andet.

 • At du har en madpakke og 9’er mad, der er i tråd med Helsingør Kommunes Mad og Måltidspolitik

 • At du har tøj der passer den årstid vi er i, med navn i.

 • At du har skiftetøj, med navn i.

 • At I selv medbringer bleer til barnet.

 • At børnene helst ikke har legetøj med, og hvis de har, så er det kun i afleverings situation som "tryghed skabende objekt". Resten af dagen skal legetøj være på din plads.

 • At I, som forældre, viser barnet at I er glade for børnehaven og trygge ved at aflevere barnet i børnehaven. 

 • At I aflever en udhvilet og rask barn, der er i stand til at deltage i dagens aktiviteter og lege.

 • At I fortæller hvis der er noget vi skal være ekstra opmærksom på fx jeres barn har sovet dårligt, død i familien, sygdom, skilsmisse osv.

 • At I hjælper os med at lære børnene at rydde op efter sig, både på stuen og i garderoben inden I går hjem.

Tabulex - Digital kommunikation med Tikøb Dagtilbud

Du kan give besked om legeaftaler, fridage, tilladelser med videre på Tabulex. Log på via hjemmesiden borneweb.dk.

Mere om hvordan du bruger og logger på Tabulex

Hygiejne og forebyggelse af sygdomme

Kontakt os

Præstegårdsvej 19a
3080 Tikøb

 

Telefon
Vuggestuen: 49 28 11 78
Børnehave: 49 28 11 80

 

Åbningstider
Mandag-torsdag fra kl. 06.30-17.00
Fredag fra kl. 06.30-16.00

 

Afdelingslederen

Karin Starberg 
Telefon: 25 31 11 84
Mail: kar08@helsingor.dk